Dispachør ydelser

 • Fordeler og opgør havari grosse (havari grosse dispache).
 • Fordeler og opgør havari partikulare (havari partikulare dispache).maletsejl
 • Udarbejder elektroniske dispacher, som giver rederierne mulighed for hurtigt at fremsende dispache til co-assurandører og opnå hurtig betaling fra disse.
 • Opgør vareskade.
 • Opgør tidstab.
 • Opstiller krav mod tredjemand. (f.eks. i kollisionssager).
 • Fordeler erstatning til og fra tredjemand mellem rederi og forsikringsselskab.
 • Fordeler bjærgeløn mellem rederi, kaptajn og besætning i henhold til Sølovens bestemmelser.
 • Fordeler provenu mellem skadelidte ved ansvarsbegrænsning i henhold til tonnage- og globalbegrænsningsreglerne.
 • Udarbejder juridiske responsa inden for søret, søforsikring og hertil relaterede emner.
 • Mediation/konfliktmægling.