Konfliktmægling

Mediation ─ som også er kendt under navnet konfliktmægling ─ vinder hastig udbredelse i mange brancher. Med bistand af en mediator kan du og din modpart selv løse konflikter hurtigt og dermed spare kostbar tid, navigere uden om en dyr retssag, undgå fjendskab og bevare jeres forhold som forretningspartnere fremover.

Dispachør Niels Lehmann Christensen tilbyder mediation/konfliktmægling.

”Som mediator er jeg uvildig og fungerer som katalysator for parterne i en mæglingsproces med det mål, at parterne når frem til deres egen holdbare løsning som vindere.vikinger
Lykkes det parterne at løse den pågældende konflikt, har de mulighed for at fortsætte et godt samarbejde. Modsætningen hertil er en langvarig og ofte kostbar retssag, hvor en af parterne vil stå tilbage som taber. Mediation kan derfor også være værdifuld for søfartsbranchen,” siger Niels Lehmann Christensen.

Mediation er

  • Fortrolig
  • Upartisk - mediator er uafhængig procesleder
  • Frivillig - parterne deltager frivilligt og aktivt for selv at løse konflikten

Fordele ved mediation

  • Parterne undgår dyr retssag
  • Konflikten løses hurtigt
  • Løsning accepteres af alle
  • Samarbejde kan fortsætte

Mediation er en arbejdsmetode, som i stigende grad gør sit indtog, når konflikter skal løses smidigt, hurtigt, hensynsfuldt og med parternes medvirken og accept.

”At bruge en mediator til konfliktmægling er ved at udvikle sig til et naturligt alternativ til en langvarig og dyr retssag, hvor parterne efterfølgende står tilbage som vinder henholdsvis taber, og som fremover ikke kan samarbejde,” siger Niels Lehmann Christensen.