Hvad er en dispachør?

En dispachør er en jurist, der er specialiseret i at undersøge omstændighederne ved havari – for eksempel en brand, en kollision eller en stranding. Når et skib har havari, f.eks. foto_lastgrundstødning eller brand, er det i tilfælde af havari grosse dispachørens opgave at fordele havari grosse mellem de reddede værdier, der har været udsat for fælles fare. Rederiet, som typisk har haft omkostninger til bjærgning eller slukning af brand, kan søge disse omkostninger dækket hos dem, hvis værdier er blevet reddet fra den fælles fare (lasten, skibet og evt. fragten).

Dispachøren opgør omkostninger som f. eks. bjærgeløn, nødhavnsudgifter og slukningsskader. Opgørelsen sker i henhold til internationale regler, de såkaldte York-Antwerpen regler. Der henvises almindeligvis til disse regler i alle sædvanlige fragtdokumenter. Dispachøren foretager også opgørelser i søforsikringssager, f. eks. vedrørende kasko-, vare- og fragtforsikringer samt forsikringer vedrørende værftsansvar og tidstab.

Endelig kan dispachører yde rådgivning om søretlige spørgsmål. I Danmark findes der kun to selvstændige dispachørvirksomheder og begge har hjemme i København. En dispachør beskikkes efter bestået dispachøreksamen af  Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs også Uddannelsesguiden.